iStock 692226964

ВИТОША – ЧЕРНИ ВРЪХ

Витошкият първенец е родно място на организирания български туризъм. В прочутата „Покана“ на Алеко Константинов Черни връх е избран за сборно място на едно необикновено и първо по рода си, състояло се преди 90 години тържество

Витошкият първенец е родно място на организирания български туризъм. В прочутата „Покана“ на Алеко Константинов Черни връх е избран за сборно място на едно необикновено и първо по рода си, състояло се преди 90 години тържество. Към този връх на 27 август (8 септември) 1895 г. Щастливецът повежда своята дружина на първи организиран излет и на другия ден възторжено пише: „Невероятно наистина, но факт: триста души на Черни връх!“ Триста ентусиасти на Черни връх с бомбета и лачени обувки, а жените с дълги поли и широкополи шапки – хора от народа, напуснали димните кафенета и кръчми, озовали се на казания тогава за пръв път от Алеко зов „Опознай България, за да я обикнеш!“.

На върха се провежда и събрание за учредяване на туристически клуб. Народният поет Иван Вазов е избран за председател, а Алеко Константинов – за секретар.Върхът се издига като характерен планински купел в централната част на Витоша. Той е заравнена поляна, която има форма на неправилно разлята елипса. Сред нея хаотично са разхвърляни обли каменни грамади, събрани на шест групи. Най-големите и внушителни скали са в посока на Резньовете, където е измерена най-голямата височина на върха – 2290 м.

Черни връх е обграден от две огърлици каменни върхове. Те са образувани в най-древни времена, когато Витоша нееднократно се е издигала, за да се оформи в сегашния си вид. Едновременно с това са ставали и срутвания на каменните грамади от сегашните върхове.Първият кръг от върхове около Черни връх има надморска височина над 2000 м. Върховете са 9 на брой: Малък Резен, голям Резен, Скопарник, Голям Купен, Купена, Белчова скала, Самара, Сива грамада, Селимица.

Другият планински венец е разположен по-ниско от Черни връх и се състои от 15 върха с височина над 1500 м.От Черни връх се спускат най-ясно изразените в нашата страна каменни реки. Тях някои погрешно наричат морени. Те покриват големи пространства към Боянската и Владай-ската река. към изворите на Струма и с. Чуйпетлово, към Малкия РезенЛъвчето и Платото.Черни връх е заобиколен от четири големи плата: Чернов-ръшкото, Карачаирското, Селимишкото и Горното плато.

Както всички планински първенци в нашата земя, така и Черни връх предлага богатство на гледки, които се разкриват на всички страни. На юг блести Рила – Мальовишкият дял, на запад – Голо бърдо и Люлин, на северозапад, север и североизток – Стара планина, от Ком до Вежен, на изток – Средна гора (Лозенската планина) и Плана. Долу ниско се разстилат Софийското, Станкедимитровското и Пернишкото поле.

Като сребърно петно се откроява Панчаревското езеро.Голям чар на върха придават каменните реки, които изтичат от него главно в северна посока. Техните шеметни валуни са плод на сиенитно изветряване на интрузията и на продължително проявление на гравитацията при тази скална основа. Те по категоричен начин доказват, че на Витоша липсват реликтни ледникови форми и т. нар. „морени“ представляват фактически каменни реки.Под Черни връх се намират два резервата: Бистришко бранище с около 1177 ха площ, включено в списъка на ЮНЕСКО за биосферните резервати, и торфеният резерват с площ около 782 ха.

На самия връх през 1935 г. е изградена висопланинска наблюдателница, в която има малка туристическа спалня. Под върха се намират хижите Алеко, Кумата, Сълзица и комплексът на ТК „Балкантурист„, включващ хотелите „Щастливеца„, „Простор“ и „Морени„.Към върха водят много пътища: от Драгалевци, Княжево, Владая и Бистрица. От Симеоново модерна кабинкова въжена линия отвежда до х. Алеко. Нов триседалков лифт извежда зиме скиори и туристи от м. Цветна поляна до Резнъовете.От Драгалевци към върха се използват два седалкови лифта, които отвеждат до платото под върха. Друг лифт от х. Простор води до подножието на върха. Около х. Алеко има няколко ски-влека.Друг подход е от х. Кумата, до която може да се отиде от Княжево, Златни мостове и Владая. Оттам през Платото за 2 ч се стига до върха.

0
0
Твоята кошница
Премахни всичкоТвоята кошница е празна